Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je :

Jan Mihuc, IČO: 45457085 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 120-15612., prevádzka Biele Vody 269, 05376 Mlynky (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • Poštová adresa: Biele Vody 269, 05376 Mlynky
 • Číslo účtu pre bezhotovostné platby: FIO banka - 2500062354 / 8330
 • Telefón: Tel:+421 220 283 878
 • Mob:+421 944 470 465
 • Fax:+421 233 331 764
 • e-mail:obchod@e-regaly.sk

Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá navštívila eshop za účelom prehliadania a zakúpenia ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len ako „kupujúci“).

Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby (ďalej len "kúpna zmluva"), alebo túto zmluvu neuzavrieť. Časť kúpnej zmluvy sa spravuje nasledujúcimi obchodnými podmienkami.

Termín „predávajúci“ používaný v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku označuje spoločnosť/fyzickú osobu podnikateľa.

Termín „kupujúci“ na účely tohto v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku označuje spotrebiteľa , ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu.

Pojem „tovar“na účely v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku označuje výrobok a/alebo služba.

Článok I. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt a počet na základe aktuálnej ponuky e-shopu uverejnenej na internetovej stránke www.e-regaly.sk . Po ukončení nakupovania zákazník skontroluje obsah v košíku a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby, dopravy apod.), vyberie spôsob dopravy a platby a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom tohto internetového obchodu sú záväzné. Pred odoslaním/potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami , a to potvrdením voľby „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.e-regaly.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Článok II. Kúpna cena za tovar či službu a platobné podmienky

 1. Všetky objednávky po potvrdení ponuky „Objednanie s povinnosťou platby" tohoto e-shopu sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním takejto objednávky s povinnosťou platby potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodných podmienok, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
 2. Kúpna cena s DPH za tovar či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach e-shopu (pri označení ikony DPH). Následne po výbere výrobkov do nákupného košíka pri tvorbe objednávky sa priebežne zobrazuje kúpna cena s DPH. A to aj pri zadávaní objednávky, ešte pred uzavretím objednávky.
 3. Kúpna cena za tovar alebo služby sú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy celej zostavy objednávky (špecifické parametre, to je zostavy výrobkov ako celku), ktoré si zvolí kupujúci pri vkladaní do košíka. Informácia o cene dopravy a dobierky vrátane DPH sa zobrazuje priebežne v nákupnom košíku pri návrhu objednávky podľa výberu kupujúceho pred uzavretím objednávky.
 4. Konečná cena označená ako „CELKOM“ je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (doprava , poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 5. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní . Ak kupujúci s novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy súhlasí, nová kúpna zmluva sa prijme po dohode oboch strán.
 6. Kúpna cena je splatná
 7. ak nie je uvedené inak , do 14 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho, alebo dohodou medzi predavájúcim a kupujúcim,
 8. v deň prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku.
 9. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 10. Žiadame kupujúceho, aby ste vo svojom záujme uvádzal presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte na zjednanie nápravy.
 11. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka kontaktovať telefonicky alebo e-mailom pre overenie a upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky , chýbajúce či nepresné a neúplné údaje, resp. ine dodatočné zmeny v objednávke. Na základe zistení o neplatnosti a nepravdivosti údajov môže predajca následne stornovať návrh na objednávku.
 12. Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 13. Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru a v prípade poskytnutia služby bude toto potvrdenie odoslané na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená tiež elektronicky.

MOŽNOSTI PLATBY

Platba bankovým prevodom:

Pokiaľ si zvolíte tento spôsob platby, môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet dvoma spôsobmi.

 • bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking)
 • odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou typu A z ktorejkoľvek pošty v SR

Bankové spojenie:

FIO banka, číslo účtu: 2500062354 / 8330, Variabilný symbol je zhodný s ID Vašej objednávky, ktorý obsahuje potvrdzovacia správa predávajúceho.

Dobierkou:

Tovar zaplatíte prepravnej službe alebo na dodacej pošte pri prevzatí tovaru.

Článok III. Dodacie podmienky

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodania tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pred potvrdením objednávky.
  • Pokiaľ nie je uvedené inak , potom tovar štandardne doručíme do 72 hodín od expedície podľa charakteru výrobku. Pre výrobky väčších rozmerov / regály, kovový nábytok a iné výrobky/ pokiaľ nie je uvedene inak , je dodacia lehota dopravy prepravnou službou do 5 pracovných dní, od expedície.
  • Dostupnosť a dodacia lehota sú uvedené v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ kupujúci svoju objednávku uskutoční prostredníctvom emailu, informácie o dostupnosti na sklade budú kupujúcemu oznámené taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim.
  • Ak tovar je dostupný tovar na centrálnom sklade v Chotusiciach, potom je expedovaný max. do 48 hodín po obdŕžaní objednávky (pri platbe vopred max. do 24 hodín od prijatia platby) alebo v iných prípadoch podľa ďalšej dohody s kupujúcim na jeho žiadosť.
  • Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „Na dotaz “ alebo „Nie je skladom“, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu, náklady na dopravu a po odsúhlasení zo strany kupujúceho vznikne nová kúpna zmluva. Pokiaľ kupujúci s návrhom nesúhlasí, má právo od zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
 2. Tovar je odosielaný z centralného skladu : Jan Mihuc , 285 76 Chotusice 309, okr. Kutná Hora, +420 312 312 477 alebo z kancelárie firmy Jan Mihuc, prostredníctvom zmluvnej prepravnej služby. V dodávke prepravnou službou je zahrnuté iba vyloženie tovaru pri vchode, premiestnenie na požadované miesto je vecou osobnej dohody kupujúceho s vodičom. Vodič prepravnej služby telefonicky informuje kupujúceho o dodaní tovaru min cca 1hodinu vopred.
 3. Ak je v popise tovaru uvedená dodacia lehota „ Na dotaz“ alebo „Na požiadanie“, tovar je na sklade nedostupný a termín dodania následne odsúhlasíme dohodou s kupujúcim, na základe rozsahu požiadavky kupujúceho ,podľa charakteru výrobku, možnosti zákazkovej výroby alebo jeho dostupnosti/. Dodacia lehota bude kupujúcemu oznámená taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim ešte pred potvrdením objednávky. Pokiaľ kupujúci s návrhom dodacej lehoty nesúhlasí, má právo od zmluvy kedykoľvek odstúpiť.
 4. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.
 5. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
 6. Doporučujeme kupujúcemu skontrolovať:
   kompletnosť doručenej zasielky / t.j počet balíkov alebo paliet /podľa prepravných dokumentov, ktoré potvrdzuje alebo podpisuje prepravcovi prevzatí zásielky tovaru.
   ak bol tovar poškodený pri preprave / zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu /. V tomto prípade kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať, a má právo o zistenom poškodení neodkladne informovať predávajúceho, aby bolo možné uplatniť nápravu prepravcu.
 7. V prípade opakovaného nevyzdvihnutia alebo neprevzatia tovaru kupujúcim od prepravcu bez udania dôvodu, si prevádzkovateľ e-shopu vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie doručovanie tovaru na dobierku.

Osobné prevzatie nie je možné, na Slovensku zatiaľ nebolo zriadené odberné miesto.

Ku každej dodávke tovaru bude priložená faktúra, ktorá slúži súčasne aj ako dodací a záručný list.

Článok IV. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Reklamácie vybavujeme v súlade s platnými právnymi predpismi / pre fyzické osoby podľa Občianského zakonníka a zákona č.250/2007, Obchodný zákonník pre právnické osoby/.

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak napr. v sprievodnej dokumentácii výrobku.

Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať na základe reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho.

Pre urýchlené vybavenie, reklamácia tovaru alebo služby má obsahovať:

 • označenie čísla objednávky alebo faktúry,
 • označenie predávajúceho,
 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,
 • dôvod reklamácie,
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
 • dátum a podpis kupujúceho.

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii poštou , telefonicky alebo e-mailom na adrese:
  • adresa: Jan Mihuc, Biele Vody 269, 05376 Mlynky
  • tel: 0944470465
  • e-mail: obchod@e-regaly.sk.
 2. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Vybavením reklamácie sa v zmysle §2 písm. m/ ZoOS/ rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

3.1. Pre uplatnenie reklamácie, predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 OZ) na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, predávajúci určuje spôsob vybavenia reklamácie :

 • A to ihneď, ak to dovoľujú podmienky posúdenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • V zmysle § 622 ods. 1 OZ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

V zmysle § 623 ods. 1 OZ ak sa po prijatí reklamácie predávajúci zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu,

 • ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave tovar riadne užívať.
 • v prípade, že má tovar väčší počet vád a to súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní od dňa uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku.

Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

Nárok na uplatnenie záruky môže v odôvodnených prípadoch zaniknúť, ak:

 1. zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené vonkajšími udalosťami po prevzatí tovaru kupujúcim a nespôsobil ich
 2. predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok,
 3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).
 4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
 5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje)
 6. Výrobok bol poškodený vonkajšími udalosťami kupujúceho, bez písomného schválenia udalosti predávajúcim/výrobcu/

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2017 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia.

Článok V. Odstúpenie od zmluvy.

Poučenie o práve kupujúceho na odstúpenie od zmluvy:

 1. Právo odstúpiť od zmluvy - do 14 dní má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. Má taktiež právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci (iná osoba ako prepravca) prevezme tovar.
 2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy má kupujúci o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať predávajúceho na email alebo poštovej adrese:
 3. Jan Mihuc, Biele Vody 269, 05376 Mlynky, alebo na e-mail: obchod@e-regaly.sk
 4. jednoznačným vyhlásením kupujúceho (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailu). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 5. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 6. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dopravu. Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil pri pôvodnej transakcii platby, ak výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade nevzniknú ďalšie náklady.
 7. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám oznámite, že odstupujete od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na adrese: Jan Mihuc, Biele Vody 269, 05376 Mlynky, email :obchod@e-regaly.sk . Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám pošlete tovar späť v termíne 14 dní.
 8. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť /resp. kým preukážete, že kupujúci tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr/, alebo predávajúci dohodne iný termín prevzatia vráteného tovaru.
 9. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty /§3, 1,i, zákon č.102/2014/.
 10. Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 2. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
 3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Článok VI. Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Zákazník - fyzická osoba musí pri nákupe poskytnúť tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu.

Zákazník - firma musí pri nákupe poskytnúť: meno a priezvisko (príp. Názov firmy), úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu, vrátane adresy sídla firmy, IČO a DIČ. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar.

Údaje o činnosti

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie

Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému údaje neposkytujeme - okrem spoločností zaisťujúcich špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky. Tieto údaje slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. V prípade Vášho súhlasu máme právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho oznámiť, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo nám kedykoľvek písomne ​​oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.

Váš súhlas

Potvrdením voľby „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“ kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami.

Kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho.

IS obchodu s názvom www.e-regaly.sk je oznámený Úradu pre ochranu osobných údajov SR pod identifikačným číslom: xxxx [DOP ]

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne ust. § 10 ods. 3 písm. b), kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

 • meno
 • priezvisko
 • adresa s PSČ
 • email
 • telefón

Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná.

Článok VII. Orgán dozoru a alternatívne riešenie sporov

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 fax č. 055/622 46 95

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností na organ dozoru : http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@e-regaly.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V prípade akýchkoľvek problémov môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na vyriešenie a vysvetlenie sporu dohodou, priamo na email : obchod@e-regaly.sk .

Článok VIII. Sťažnosti a podnety

Budeme Vám vďační za Vaše podnety alebo stažnosti spotrebiteľov pre ďalšie zlepšovanie služieb. Vybavujeme ich, podľa platných obchodných podmienok a ďalších platných zákonných noriem v SR.

Sťažnosti alebo podnety prosím zasielajte na adresu kancelarie firmy alebo elektronicky na obchod@e-regaly.sk pre kladné vybavenie.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2017.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach tohto e-shopu.
 • Kupujúci pri schválení obchodných podmienok a odoslaní objednávky tovaru z e-shopu potvrdzuje súhlas s týmito platnými obchodnými podmienkami.
 • Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadne všeobecné obchodné
 • podmienky kupujúcich bez dodatočnej dohody s kupujúcim.
Fotka výrobnej linky v sklade firmy E-Regaly.sk

O nás

Kto sme a čo robíme?

Firma E-regaly sa nachádza na českom a slovenskom trhu už vyše desať rokov. Za tú dobu sme vybudovali sklad pri Kutnej Hore, v ktorom väčšinu produktov držíme skladom. Disponujeme tiež výrobnou linkou a sme hrdým výrobcom policových regálov značky VARIMO, ktoré splnili náročné testy Strojárenského skúšobného ústavu. Nadobudnuté skúsenosti nám každý deň pomáhajú v riešení vašich prianí a požiadaviek. Či už sa jedná o vybavení pivničky alebo o stavbu poschodového skladu, je pre nás zákazník vždy na prvom mieste. Našou najlepšou vizitkou sú spokojní klienti, ktorí sa na nás opakovane obracia nielen pri zariaďovaní skladov, ale aj dielní.

Čítať viac